top of page

Thomas Cæcius Krohn

 

Thomas er født d. 4. maj 1972 og blev taget ved kejsersnit kl. 9.10 på Gentofte sygehus og blev døbt 2. juli 1972 i Søborg Kirke.

Thomas er eneste barn af agronom Christian Cæcius Krohn og sygeplejerske Eva Meier Krohn (født Holm), som blev gift d. 23. august 1969.

Thomas boede det første halvandet år i København, men i 1974 flyttede vi til Statens Husdyrbrugsforsøg Trollesminde i Hillerød, hvor Christian arbejdede. Det betød, at Thomas dagligt var omgivet af køer, får, grise, høns og alle mulige andre dyr, og det nød han meget. Thomas startede i børnehaveklassen på Maria Mørks skole i Hillerød i 1978.

I 1983 besluttede Staten at flytte Statens Husdyrbrugsforsøg til Jylland, og bygge et helt nyt forsøgsanlæg ved Foulum uden for Viborg. Eva og Christian købte så et husmandssted i Hvidding Krat mellem Randers og Viborg. De rev det gamle hus ned og byggede et nyt hus, hvor Thomas så er vokset op. Huset "Egerup" ligger midt i Hvidding Krat og er på 5 tdr med halvdelen i fredet egekrat.

Fra 1983 til 1986 (5.-7. klasse) gik Thomas på Hammershøj Centralskole, som er den lokale folkeskole. I fritiden var Thomas en del af DDS-spejderne i Hammershøj, og spillede håndbold, og derudover tilbragte han mange timer i naturen i Hvidding Krat.

I 1986 flyttede Thomas skole til Randers Realskole og gik her indtil afslutning af 9. klasse i 1988. Thomas var meget glad for at gå på Realskolen, da det har givet ham hans basale faglige grundlag, som han tog videre med til gymnasiet. I 1988 startede Thomas i 1U på Randers Amtsgymnasium på matematisk linje. Biologi har altid interesseret Thomas, og han nød meget de to år med biologi på højt niveau. Det var helt klart med til at skærpe interessen for biologien. Ved siden af gymnasiet arbejdede Thomas på et svineavlscenter i Nørbæk, og fik på den måde en stor indsigt i hvordan et moderne landbrug fungerer, ligesom han fik indsigt i hvordan kontrolleret svineavl foregår. Efter slid i gymnasiet blev Thomas så student i juni 1991.

Efter endt studenter-eksamen aftjente Thomas sin værnepligt ved Dronningens Livregiment i Nørresundby ved Stabskompagniet. Havde en rigtig god tid i militæret, og bibeholdt en rådighedskontrakt frem til 2004, efter hjemsendelse i 1992.

Da biologi er og var Thomas' store interesse, besluttede han sig for at ville være biolog, og søgte ind og blev optaget på biologi-studiet på Odense Universitet i 1992. Samtidig flyttede han så hjemmefra og på kollegium, nemlig H.C. Ørsteds kollegiet i Odense. Det krævede lidt tilpasning at flytte på et stort gang-kollegium, og skulle dele køkken med 13 andre. Men det køkken, der var i forbindelse med værelset, fungerede fint, og de andre på gangen flinke. Studiet var også noget af en omvæltning, da det første år var et basis-år for alle naturvidenskabelige studerende, det vil sige, at Thomas måtte igen i gang med matematik, fysik og kemi, hvilket ikke lige var hans kop te. Men Thomas fik kæmpet sig igennem det første år, og efterhånden kom der mere biologi på studiet. Thomas havde ved studie-start haft en idé om, at han ville læse molekylær-biologi, men efter at have haft et kursus i gensplejsning i bakterier, fandt han ud af, at det var alt for abstrakt. Derfor valgte Thomas at gå i retning af fysiologi, adfærd og biokemi, og i 1995 fik han sin bachelor-grad, og så i 1997 kandidat-eksamen.

Siden har Thomas taget en ph.d. i forsøgsdyr-velfærd (2002), og arbejdet med dette emne i mange år på Københavns Universitet. Siden 2010 har han været ansat i det private erhvervsliv i forskellige stillinger.

Langsomt er der også ved at komme gang i en karriere, som forfatter og foredragsholder, og nu er der udgivet en børnebog og adskillige krimier. Dette kan altsammen følges på hjemmesiden thomasckrohn.dk

På andet år af studiet mødte Thomas Pernille. I sommeren 1997 flyttede de så fra Odense til København, i en fremlejet lejlighed i Rødovre. Mens de boede i Rødovre, fik de bygget hus i Slangerup, og blev gift i 2000.

Efter de første år med børnene valgte Thomas og Pernille at blive skilt i nytåret 2010, og bor i dag hver for sig.

I efteråret 2010 mødte Thomas Heidi Kornholt. De har siden dannet fast par, og Thomas er blevet taget godt imod af resten af Heidis familie. De bor nu på Rosenbakkegården i Stenløse.

bottom of page